Årsprogram 2021

 

Pro Silva hjemmeside opdateres lb. under Pro Silva Årsprogram 2021 samt der udsendes separate e-mails, som tidligere år vedr. de enkelte ekskursioner og tilmelding, så hold øje med hjemmsiden samt indbakke.

Vær opmærksom på, at arrangementerne kun er for medlemmer af Pro Silva Danmark  – så meld dig ind i foreningen, det koster kun 200,00kr/år - se mere her: Indmeldelse og Kontigent

 

 

_______________________________________

Afholdte ekskursioner 2020

Ekskursion i Jylland

Naturnær skovdyrkning i Rold Skov - Emnet for ekskursionenen var kultur og bevoksningsplejeindsatser frem til og med de første indtægtsgivende tyndinger. Der blev set på forskellige indsatser i kultur og bevoksningsplejen; som sikring af træartsblanding, fremme af særlige træarter, fjernelse af uønskede træarter og kvaliteter og kvalitetsforbedrende indsatser samt drøftelser af metodevalg, omkostninger mv.Bevoksninger som tidligere har været fremvist på Pro Silva ekskursion i 2014 blev besøgt for, at se hvordan det er gået med bevoksningerne.

Ekskursion på Sjælland

Ekskursion "Klimatilpasning i skoven" som blev aflyst i foråret 2020 kan vi nu endelige afholdes i sammenarbejde med Naturstyrelsen og Vesterskoven I/S v/Ringsted, som værter. Iben Thomsen vil fortælle om svampe, Hans Peter Ravn om insekter og Erik Dahl Kjær og Ion Kehlet Hansen om træartsvalg og skovudviklingstyper i relation til et ændret klima (– primært varmere og fugtigere) samt Palle Madsen om forsøgene med de iranske løvtræer. 

Aflyst! D. 17-19/6-2020 tager vi på ekskursion til Hartzen, Tyskland. Vi vil besøge Forstamt Lauterberg og se på gentilplantning af de store arealer, som er skadet af de enorme barkbilleangreb. Hvorledes griber de gentilplantning an, så skovene ikke i fremtiden bliver lige så sårbare? På vej hjem vil vi på Fortsbetrieb Fam. Laesing besøge Evelyn og Claus Laessing, som har en mindre familieejendom (75 ha) ved Neumünster. De har eksperimenteret med fremmede træarter, som de regner med, vil kunne klare klimaforandringerne. Vi vender tilbage med en ny dato når ekskursionen kan afholdes 2020/2021, så hold øje med vores hjemmeside/kommende nyhedsbreve.    

 

Afholdte ekskursioner 2019

Ekskursion på Sjælland

Langsigtet strategi ved Naturnær Skovdrift - Rosenfeldt gods, Vordingborg. Værter Godsejer Peter Tillisch og Skovfoged Klaus Falk. Langsigtet stratregi ved Naturnær Skovdrift med udgangspunkt i følgende bevoksnninger naturlig tilgroning efter granafdrift, skovgræsning, ørnebregner og naturnær skovdyrkning samt thujakloner

Udenlandsekskursion til England

Sydengland. Vært Skovfoged  Andy Poore amd medvært J.C. Briand. Ekskursionens hovedsigte var med vægt på produktionsaspekter indenfor "close to nature forest management" og "continuous cover forest management".  Besøg og besigtigelser på private godser, hvor formålet med skovdriften hovedsagelig er kommerciel. (Se mere om Andy Poore og Selectfor på hjemmesiden www.selectfor.com og www.selectfor.com/about/about.html)

Eskursion på Jylland

Worksshop om økonomimodeller i Naturnær skovdrift - Workshop omhandlende hvordan økonomien i naturnær skovdrift kan beskrives i modsætning til det klassiske skovbrug hvor der eksisterer et sæt velafprøvede økonomimodeller.  Formålet med workshoppen var at få startet overvejelserne, identificeret forskellene til de eksisterende modeller og få fundet ”vejen frem”.

 

Afholdte ekskursioner 2018

Ekskursion på Sjælland 

Søholt ved Maribo Søerne. Vært er Frederik Lüttichau. Skovfoged Jens Rebien, Hededanmark er medvært. Udlæg af urørt skov og skov med plukhugstdrift. I 1999 blev der indgået en tilskudsaftale om udlæg af 320 ha til urørt skov (55 ha produktionsskov, 95 ha birk/ellemose, 55 ha rørskær og ubevokset og 115 ha værnskov og krat) og 130 ha skov med plukhugstdrift (50 ha bøg og 30 ha andet løv). Der blev fremvist resultateter af de to typer udlæg efter 18 år.

Ekskursion i Jylland

Naturstyrelsen, Midtjylland ved Feldborg med skovfoged Jens Peter Clausen som ekskursionsvært. Løvtræsdyrkning i hedeplantager. Besigtigelse af og drøftelse af bevoksninger af løvtræ i forskellige aldre fra 1883 og frem til nu. Der blev debatteret såvel produktionsmæssige muligheder som barrierer i løvtræ på en hedelokalitet – selvfølgelig under hensyntagen til de flersidige hensyn, der tages i en statsskov. Udgangspunktet var de lokale skovdyrkningserfaringer samt de bevoksninger, der blev besigtiget.