19-08-2015 Skov og klima den 19. og 25. august


Første annoncering af to arrangementer om skov og klima i august

 • ændringer i programmet kan forekomme

 • opdaterede programmer, oplysninger om mødested m.v. følger

 • deltagelse er gratis og finansieres af Nordic Energy Research gennem ENERWOODS projektet

 

Ons. 19 aug. kl. 13-17

Ekskursion i Viborg-Holstebro området med fokus på brugen af hjælpetræer til at etablere fremtidens stabile og klimatilpassede høj-produktive skove

 • arrangeres i samarbejde mellem ProSilva, HedeDanmark og Skov & Landskab, IGN

 • Tilmelding skal ske til Ida Vognstrup Mikkelsen på idamikkelsen@gmail.com senest søndag den 16/8
   
 • Tirs. 25 aug. kl. 11-17 

  Temadag på Skovskolen i Nødebo:

  Skovenes dobbeltrolle: Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer

  • hvad er potentialet?

  • hvordan tilpasser vi bedst skovene allerede nu?

  • hvordan anvender vi træet og biomassen fornuftigt?

   

  Skovene og skovbruget og står overfor store udfordringer i form af klimaforandringer og en strøm af trusler i form af nye sygdomme og skadedyr, som følger i kølvandet på globaliseringen og klimaforandringerne. Skovene har samtidig et mægtigt potentiale til at levere betydeligt større mængder af træ, som kan reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og energikrævende materialer som stål, beton og aluminium.

   

  Arrangementet organiseres i samarbejde mellem Pro Silva og Skov & Landskab, IGN, Københavns Universitet

  • Tilmelding skal via dette link: https://ignkurser2015.secure.ku.dk/jkovenes-dobbeltrolle/ senest tirsdag 18/8

   der vil blive serveret let frokost for deltagerne uden beregning

  • begrænset deltagerantal - tilmelding efter ”først til mølle princippet”

  • yderligere oplysninger hos Palle Madsen (pam@ign.ku.dk)

    

  Foreløbigt program

  Tirs. 25 aug. kl. 11-17 

  Temadag på Skovskolen i Nødebo:

  Skovenes dobbeltrolle: Tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer

   

                                      
  ENERWOODS projektets mål og temadagens program

        Vivian Kvist Johannsen, Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet

   

  25 mill hectares of destroyed forest  - the magnitude of the risks we face in the future

        Professor Philip J. Burton, University of Northern British Columbia                                  

   

  New Generation Plantations – the WWF efforts to provide the wood and biomass needed  without consuming more land than needed

        Director of Forestry Programme Nikolay Shmatkov, WWF Russia

       

  New Generation Plantations in practise- integrating high-productive forestry with forest restoration for biodiversity purposes

        Forest Engineer Ana Paula Corrêa do Carmo, MSc Biodiversity Conservation and Management of Tropical Forests (CATIE), Brazil

   

  Træbiomassens rolle i fremtidens energiforsyning – det politiske perspektiv

        NN (afventer bekræftelse)

       

  Skal vi droppe skovenes produktion og lade landmændene klare det for os?

        NN (afventer bekræftelse)

   

  Vi skal bruge mere biomasse – hvordan sikrer vi bæredygtigheden?  

        NN (afventer bekræftelse)

       

  Nordvestamerikanske nåletræer, popler og eg – alle vore dyrkede arter er vigtige for skovenes tilpasning til den ukendte fremtid

        Esben Møller Madsen, Skåneskogens Utvecklings AB (afventer bekræftelse)

         

  Power kulturer – hvordan vi hurtigt øger skovenes produktivitet:

        Rasmus Willumsen, HedeDanmark (afventer bekræftelse)

       

  Potentialer for forøgelse af biomasseproduktionen i foryngelsesfasen af bøg ved brug af hjælpetræer -  resultater fra et speciale i skovdyrkning 

        Rune Vesterager Asmussen, Dansk Juletrædyrkerforening (afventer bekræftelse)

                                                                                                                                           

  Popler – tilvækst afhængig af jordbund,  plantetal, kulturstart og gødskning

        Anders Tærø Nielsen, HedeDanmark og Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet          (afventer bekræftelse)

   

  Kulstofgæld og klimaneutralitet af bioenergi og andre skovprodukter     

        Niclas Scott Bentsen, Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet

       

  Bæredygtighedskriterier i bioenergisystemerne – internationale erfaringer og perspektiver for fremtiden?                    
  Inge Stupak Møller, Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet

                                                                                                                                            

  Potentialet i skovtræforædlingen

        Ulrik Braüner Nielsen, Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet

   

  Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonom– indtil 2100

        Lars Graudal og Vivian Kvist Johannsen, Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet

       

  Hvor meget producerer træarterne? – resultater fra træartsforsøgene    

        Vivian Kvist Johannsen og Thomas Nord-Larsen, Skov, Natur og Biomasse, IGN, Københavns Universitet

   

  Sammenfatning af ENERWOODS projektets vigtigste resultater

        Palle Madsen, Skovskolen, IGN, Københavns Universitet