06-12-2010 Program for Pro Silva 2011


I 2011 har Pro Silva besluttet at dyrke to fokusområder. I Første halvår fortsætter vi diskussionerne om certificering af skov og i andet halvår fokuserer vi på bæredygtigt skovbrug i relation til produktion af energitræ og skovrejsning. 

  • D. 11. april - Seminar om certificering. 
  • Juni - Ekskursion til Sundsvall i Sverige. Certificeret borealt skovbrug 
  • Eftersommer - To ekskursioner vedrørende bæredygtig produktion af energitræ og bæredygtig skovrejsning